Secure

Miljö & kvalitet

Hög kvalitet och Pålitlighet

Inlandsfrakt AB skall arbeta med målsättningen
” Kunden i centrum ”. Därför kvalitet- och miljösäkrades företaget år 1997 enligt ISO standard 9001 och 14001.

Med bra kvalitet, hög servicegrad och välutbildad personal ska Ni som kunder alltid kunna förvänta Er att vi lever upp till våra löften.


ISO 14001

ISO 9001

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår natur. Medborgare och myndigheter ställer med rätta stora krav på transportnäringen. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att vår miljöbelastning skall minska.

Vi följer upp vårt transportarbete med miljöredovisningar, personalen är utbildade och miljömedvetna för att på bästa möjliga sätt
kunna utföra sitt arbete.

För att effektivisera vårt Miljö och Kvalitetsarbete uppdaterades och integrerades våra ledningssystem till standard 9001:2015 år 2018.