Secure

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Din personliga integritet är viktig för oss!

Vad är GDPR?

GDPR heter på svenska Dataskyddsförordningen och är en gemensam lag inom EU/EES som började tillämpas den 25 maj 2018. Den sätter tydliga ramar för hur organisationer får hantera personuppgifter om exempelvis kunder, medlemmar, anställda och besökare. För Sveriges del ersatte den PUL (Personuppgiftslagen).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Behandling av personuppgifter på Inlandsfrakt AB och Inlandsfrakt Verkstads AB

För Inlandsfrakt AB och Inlandsfrakt Verkstads AB är din personliga integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter: Tel. 0941-149 00 eller info@inlandsfrakt.se.

 

Våra personuppgiftspolicys kan du läsa via nedan länkar. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Personuppgiftspolicy Inlandsfrakt AB 2021-01-01.pdf

Personuppgiftspolicy Inlandsfrakt Verkstads AB 2021-01-01.pdf