Tävlingsregler

Villkor och regler för Inlandsfrakts och Inlandsfrakt Verkstads tävlingar i sociala medier

 1. Tävlingen organiseras av Inlandsfrakt AB eller Inlandsfrakt Verkstads AB och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag i våra sociala medier samt www.inlandsfrakt.se  
 4. I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Inlandsfrakt AB/Inlandsfrakt Verkstads AB, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. Anställda på Inlandsfrakt AB/Inlandsfrakt Verkstads AB och deras närstående tillåts inte att delta i tävlingar i sociala medier.
 7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Inlandsfrakts marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
 10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar oss inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har vi rätt att utse en ny vinnare.
 11. När du deltar i tävlingarna godkänner du Inlandsfrakts/Inlandsfrakt Verkstads tävlingsregler och villkor.
 12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy https://www.inlandsfrakt.se/personuppgiftspolicy-gdpr

Alla Inlandsfrakts och Inlandsfrakt Verkstads tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.