Tjänster

Alltid nära till hands !
Vi täcker stora delar av Västerbottens inland och har åkare i flera kommuner inom regionen. Med en modern och ändamålsenlig fordonspark samt med ett väl utbyggt nät av samarbetspartners erbjuder vi flexibla transporttjänster.

Med våra ca: 90 fordon och maskiner hjälper vi våra kunder att transportera rundvirke, grus, flis, spån samt drift och underhåll sommar som vinter av vägar. I detta ingår bl.a. plogning, sandning, underhållsgrusning och hyvling m.m. Dessutom har vi fjärrbilar som arbetar över hela landet !

Vi håller hela inlandet rullande !

Skog och Timmer

Anläggning

Verkstad

Reservdelslagret