Anläggning

Anläggning
Inom anläggningssektorn står vi idag väl rustade för såväl stora som små uppdrag. Vi utför snö- och sandningsuppdrag på det allmänna vägnätet under vinterhalvåret. Med ca. 35 st lastbilar transporterar vi stora mängder grusmaterial till förstärkningsarbeten på vägnätet under sommarhalvåret. Med våra last- och grävmaskiner utför vi uppdrag för såväl stora som små kunder. Svevia, PEAB, NCC och Skanska är några.

I samtliga kommuner som vi verkar inom har vi etablerat grustäkter från vilka vi levererar natur och förädlat grusmaterial. Denna verksamhet kräver idag stor miljöhänsyn. Därför är vi sedan flera år både kvalitet- och miljösäkrade.