Skog och Timmer

Skog och Timmer

Med ett stort antal skogsfordon är Inlandsfrakt en stor transportör inom skogsnäringen i regionen. Våra fordon säkerställer dagligen försörjningen av skogsindustrins processer.

Vi arbetar aktivt för hög kvalitet i nära kontakt med befraktarna, lyssnar till deras önskemål om bl.a. leveranssäkerhet och ”just in time”- transporter. Utbildning av chaufförer i ”Heavy Eco driving” ser vi som mycket viktigt för att spara på fossila bränslen och värna om vår miljö.